Grillfest & Kallelse till årsmöte 2024


Medlemmar i Svenska Beneteau & Jeanneauklubben kallas härmed till årsmöte.

När: Lördagen den 1-a juni 2024 kl 16:30

Var: YachtSale lokaler & brygga, Brantvägen 3 i Saltsjöbaden

Anmälan görs via mail till boka@beneteau-jeanneau.se. Ange följande uppgifter.

 • Antal deltagare.
 • Namn på röstberättigad.
 • Om du/ni önskar deltaga på aktivitet. Ange vilka. (se information och förutsättningar nedan under aktiviteter)
  • Säkerhetskurs
  • Ölprovning 
  • Grill-mingel 
 • Om ni önskar båtplats.

Sista datum för inlämnande av motion från medlem är 24-e maj

Läs och fundera kring styrelsens yttrande som du hittar längre ned.

Sista anmälningsdag till årsmötet är 27-e maj

Varmt välkomna


Aktiviteter

I samband med Yachtsale Open erbjuds klubbmedlemmar följande aktiviteter.

 • 13.00 – Alandia håller säkerhetskurs.
 • 16.00 – I direkt anslutning till årsmötets start kommer vår sponsor Yachtsale bjuda på mingel med lämplig dryck och tilltugg på bryggan.
 • 16.30 – Årsmötet startar.
 • ca 17.15 – Möjlighet att se båtar från Beneteau och Jeanneau.
 • 17.45 – Ölprovning hos Nacka Bryggeri (närliggande lokaler). *
 • 18.45 – Middag. På bryggan bjuds grillat med tillbehör. *

Det går att ansluta både med bil och båt

* Om du önskar delta på ölprovning och middag tas en symbolisk avgift på 150:- per person. Detta betalas i samband med anmälan till klubbens Swish 123-657 76 47.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två medlemmar att tillsammans med mötesordförande vara protokolljusterare och
  tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomi och kassarapport
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner och motioner, yttranden från styrelsen
 12. Beslut om budget och avgifter
 13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisor och revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 17. Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2023 hittar du här Verksamhetsberättelse för Beneteau- & Jeanneauklubben 2023


Styrelsens yttrande avseende ny styrelse och arbetsordning

Många av oss i styrelsen har varit valda under relativt många år, först i respektive klubb
(Beneteauklubben samt Jeanneauklubben) och därefter i den sammanslagna klubben –
Svenska Beneteau- och Jeanneauklubben. Arbetet med att driva en klubb och därefter
arbeta med sammanslagningen har krävt ett engagemang och tid, nu skulle vi gärna se
att nya krafter tar vid!
På årsmötet kommer vi att slutligt att föreslå och förhoppningsvis besluta om en
sammansättning av styrelse som kan ta vid.
Förutom att välja ledamöter till styrelsen är det önskvärt att redan på årsmötet fördela
olika ansvarsområden vilka med fördel kan fördelas till medlemmar som inte är med i
styrelsen. Exempel på områden är:


– Ordförande
– Sekreterare (om denna funktion ska finnas)
– Kassör (Olof Johannesson)
– Ansvariga för olika aktiviteter, t.ex. våra träffar
– Revisor

Vi uppmanar alla medlemmar, såväl, deltagande på årsmötet som ej
deltagande, att fråga sig hur du kan bidra till klubbens framgång. Alla förslag
och idéer är välkomna, kanske är det något som du vill genomföra.

Förslag till ny styrelse

OrdförandeVakantNyval 1 år
LedamotVakantNyval 2 år
LedamotOlof Johannesson1 år kvar
LedamotLars Appel1 år kvar
LedamotMattias Kennebäck1 år kvar
LedamotKjell Pettersson Haid1 år kvar
Ledamot (ej krav)VakantNyval 2 år
SuppleantVakantNyval 2 år
SuppleantAnders Lindberg1 år kvar
RevisorVakantNyval 2 år
Revisors- suppleantBertil Larsson1 år kvar

Leave a Reply