Medlemskap

Användaravtal

Välkommen till Svenska Beneteau och Jeanneauklubben, nedan kallad SBJK.

Som medlem och/eller användare av Svenska Beneteau och Jeanneauklubben hemsida, nedan kallad hemsidan, accepterar och godkänner du följande:

All information (t e x såsom inlägg, tips, nyheter, bilder) som du skickar in, skriver, postar, mailar eller på annat sätt tillhandahåller hemsidan kommer att behandlas som icke konfidentiell och som egendom tillhörande SJBK. Informationen kommer även att finnas kvar på hemsidan efter det att du avslutat ditt medlemskap.

Hemsidan använder sig av s.k. cookies. Filerna innehåller krypterad information och används för att identifiera dig på hemsidan. Om du inte vill använda cookies så kan du ändra i din webbläsare. Hemsidan kommer då inte fungera som tänkt.

SJBK behandlar och lagrar dina registrerade personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och din behörighet till hemsidan samt för att kunna komma i kontakt med dig som medlem för bl.a. kallelser till möten och aktiviteter. Du förbinder dig även att i möjligaste mån hålla dina medlemsuppgifter uppdaterade. SJBK säljer ej dessa vidare till tredje part.

Du har själv möjlighet att välja om hela din profil skall vara tillgänglig för andra medlemmar eller ej. Den är ej synlig för icke-medlemmar.

För utförliga regler kring hemsidan vill SJBK be dig att gå in på hemsidan under ”Om Klubben” -> Regler. Information kan utan avisering ändras varför SJBK rekommenderar dig att ta del av informationen löpande.

Vänligen,

Styrelsen

Registrera dig som första steg här: /medlemsregistering/ ‎

Comments are closed.