Om

Du som har en Beneteau- eller Jeanneaubåt skall naturligtvis vara med i Svenska Beneteau- och Jeanneauklubben, som är ett forum just för Dig för att utbyta erfarenheter med andra Beneteau- och Jeanneaubåtsägare och är förvisso också ett forum för att stärka identiteten, kännedomen och varumärket för våra båtar i Sverige.

Vi arrangerar intressanta och trevliga sammankomster både under och utanför seglingssäsongen med temainriktade föredrag varvade med medlemmarnas egna erfarenheter och förbättringar samt långfärdsseglarnas spännande berättelser. Vidare arrangerar vi trevliga träffar och eskaderseglingar och kommer att stödja kappseglingsverksamhet på alla möjliga sätt.

Svenska Beneteau- och Jeanneauklubbens ändamål kan sammanfattas med följande (§1 stadgarna)

  • att vara en ideell förening,
  • att stärka identiteten för Beneteau- och Jeanneaubåtar i Sverige,
  • att via generalagent ge feedback till gagn för båtarnas utveckling,
  • att vara ett forum för erfarenhetsutbyten klubbmedlemmar emellan,
  • att verka för gott kamrat- och sjömanskap,
  • att om möjligt vara rådgivande organ och remissinstans för myndigheter och organisationer samt
  • att var klassförbund

Medlemskap kan vinnas av i första hand ägare till Beneteau- och Jeanneaubåtar och dennes närstående. Övrigt medlemskap regleras i varje särskilt fall (§2 stadgarna). Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan eller efter att ha fyllt i ansökan om medlemskap.

Comments are closed.